IED można wdrożyć bezpośrednio poprzez standardy emisji lub z zastosowaniem mechanizmów elastycznych zapisanych w art. 32, 33 lub 35 dyrektywy.

 

Każdy mechanizm elastyczny wiąże się z określonymi ograniczeniami m.in. czasu obowiązywania, tylko wdrożenie bezpośrednie nie nakłada na operatora dodatkowych obowiązków.

 

Po zakończeniu okresu, na który dany mechanizm derogacyjny może zostać przyznany, obiekty energetycznego spalania zobowiązane będą do przestrzegania standardów emisyjnych na poziomie wskazanym w IED (z zastrzeżeniem uwag zamieszczonych poniżej dotyczących tzw. derogacji naturalnej).  

 

 

Linki