Nowe uregulowanie MiFID II towarowych kontraktów pochodnych z fizyczną dostawą na rynku OTF sporo zmienia.

 

 

Nie podlegają. Definicja kontraktu pochodnego zawarta w EMIR nie obejmuje takich produktów. MiFID II nic tu nie zmienia, pomimo, iż same uprawnienia do emisji (a nie tylko derywaty emisyjne, jak dotychczas) uznaje za instrumenty finansowe.

 

Tak więc, w efekcie powstaje pewna niekonsekwencja (jak uważają niektórzy), iż obrót kasowy dotyczący uprawnień do emisji zostanie objęty MiFID II a nadal pozostanie poza zakresem EMIR.

 

Wynika to jednak jasno z przyjętej techniki legislacyjnej, gdzie EMIR w swojej definicji derywatu odsyła tylko do punktów 4 do 10 Sekcji C Załącznika I do MiFID, natomiast uprawnienia do emisji MiFID II lokuje w punkcie 11 (nowym).

 

Także w zakresie instrumentów pochodnych dotyczących emisji MiFID II nie zmienia status quo ponieważ takie derywaty podlegały dotychczas zarówno EMIR jak i MiFID i tak samo będzie pod rządami MiFID II.

 

 

Zgodnie z wyjaśnieniem ESMA w Pytaniach i Odpowiedziach dot. Rozporządzenia EMIR (EMIR Q&A ESMA/682) zaktualizowanych na dzień 23 czerwca 2014 r. pierwsze raporty EMIR w zakresie wycen i zabezpieczeń powinny być sporządzone do dnia 12 sierpnia 2014 r. wg stanu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

 

Powyższe dotyczy danych na temat ekspozycji (rubryki 17 – 26 w Tabeli 1) w raporcie transakcyjnym na podstawie EMIR (art. 3 Rozporządzenia Komisji Nr 148/2013).

 

Termin rozpoczęcia raportowania danych o ekspozycji był przedłużony o 180 dni w stosunku do podstawowych terminów raportowania na podstawie EMIR.

 

 

Następna historia z cyklu "nie wszystko jest takie jak się początkowo wydaje" dotyczy wprowadzonego przez MiFID II obowiązku obrotu derywatami na rynku regulowanym, MTF lub OTF (ewentualnie ekwiwalentnym rynku spoza UE).

 

Zasadniczo obowiązek taki (oczywiście nie od razu, procedury są OK) obejmie podmioty finansowe ale - jeżeli taki zwykły podmiot, który zabezpiecza sobie tylko np. ryzyko walutowe lub stopy procentowej, przesadzi z ekspozycją - to... cóż, musi przeczytać MiFID II.

 

MiFID II bowiem, aczkolwiek jest regulacją, która - w założeniu - ma regulować rynek finansowy, obejmuje w tym zakresie również podmioty "niefinansowe" powyżej progu clearingu (wg EMIR).

 

Tak więc, jeżeli Twoje kontrakty na instrumentach pochodnych podlegają clearingowi, licz się z tym, iż w perspektywie około roku 2017 nie będą mogły być już negocjowane bilateralnie (OTC), lecz obligatoryjnie zostaną skierowane na ww. rynki zorganizowane.

 

Oczywiście płynność takiego instrumentu jest podstawowym warunkiem. Zwolnione z tego wymogu są także transakcje wewnątrz grup kapitałowych - ufff...

 

 
 
 
  

Administratorem Portalu OchronaKlimatu.com jest Michał Głowacki, Kancelaria Radcy Prawnego Michał Głowacki, zobacz dane kontaktowe.

 

 

 


Ochrona Klimatu będzie w najbliższym czasie oraz w perspektywie kilkunastoletniej nadawała ton polityce gospodarczej w Polsce. Taka konieczność moim zdaniem wynika z dyrektyw Unii Europejskiej.

Wydaje się, iż poważne problemy, jakich polskie przedsiębiorstwa doświadczają z dostosowaniem się do wymogów drugiego okresu rozliczeniowego 2008 – 2012, mogą być zaledwie wstępem do tego, co może je spotkać w kolejnych okresach i latach.
Przebieg unijnego procesu legislacyjnego w sprawach ochrony klimatu wskazuje, iż istotne projekty są przygotowywane z kilku a nawet kilkunastoletnią perspektywą oraz wyprzedzeniem.

Państwa Członkowskie oraz przedsiębiorstwa, które odpowiednio wcześnie identyfikują potencjalne zagrożenia (i szanse) i potrafią elastycznie, w sposób planowy i perspektywiczny reagować, uzyskują atuty w tym konkurencyjnym wyścigu, jaki w chwili obecnej stanowi europejska i światowa gospodarka.

 

Ambicją www.ochronaklimatu.com jest, aby tych atutów polskie przedsiębiorstwa miały jak najwięcej. Życzę zatem sukcesów i oby lektura publikacji tego Portalu przyczyniała się do nich jak najczęściej...