Ktoś, kto chciałby zaoszczędzić uprawnienia do emisji CO2 i przenieść je na następny, III okres rozliczeniowy 2013 – 2020, po przeczytaniu artykułów 28 i 29 polskiej ustawy o handlu emisjami może być zaskoczony.


Zgodnie z tym przepisem potrzebna jest zgoda organu właściwego do wydania zezwolenia oraz opinia KASHUE a „szczegółowe warunki” przenoszenia uprawnień ma określić rozporządzenie Ministra właściwego do spraw środowiska.


Tymczasem sprawa jest prosta – EUA przenosi się i już. Urzędnicy nie mają tu nic do gadania.