Polska ustawa o handlu emisjami jest mało wdzięcznym polem do komentowania a przynajmniej daje to mało satysfakcji - roi się bowiem w niej od błędów legislacyjnych. Pisałem o tym już prawie rok temu (patrz artykuł: "Obowiązująca ustawa o emisjach CO2 - niestety z licznymi błędami"), tymczasem rok minął i nic się nie zmieniło. Świat tymczasem nie stoi w miejscu i w państwach członkowskich Unii wdrażane są już rozwiązania III Okresu Rozliczeniowego. A polska ustawa nie jest nawet dostosowana do okresu 2008 - 2012.

Dobrze chociaż, iż rozwiązano - po długim czasie - problem dotyczący stosowania zamówień publicznych w handlu emisjami (patrz artykuł: "Jak handlować uprawnieniami do emisji CO2 - zagadnienia formalno-prawne na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych"). Cóż, kiedy "zapomniano" przy tym o prawach majątkowych ze świadectw pochodzenia (patrz: "Obrót zielonymi i czerwonymi certyfikatami a zamówienia publiczne").

W Portalu zamieszczam ponadto kilka innych sygnalizacji dotyczących kilku innych, powiedzmy "dziwnych" rozwiązań polskiej ustawy, przykładowo: "Przenoszenie uprawnień do emisji na kolejny okres rozliczeniowy – ustawa wprowadza w błąd", czy: "Art. 47 polskiej ustawy o handlu emisjami – jak sobie poradzić".

Odrębnym blokiem są zagadnienia dotyczące poolu CO2. To również niezbyt udana implementacja lecz uwagi na to, że sam legislator unijny znacznie się w  tej sprawie pogubił, ustawodawcę krajowego można uznać za częściowo usprawiedliwionego. Zainteresowanym tym tematem zalecałbym wpisać to hasło do wyszukiwarki na tej stronie, gdyż artykuły dotyczące poolu znajdują się w różnych kategoriach Portalu.

Wszyscy na ogół już dostrzegają, że dla gospodarki nie ma znaczenia, czy efekt cieplarniany jest zjawiskiem rzeczywistym, czy tylko wymysłem grup lobbystycznych. Niestety dla polskiego przemysłu, ta dyskusja odbywa się za późno, bo wszystkie kluczowe zapisy prawne zostały już zawarte w unijnym pakiecie klimatycznym. Pomijając również istotną kwestię doprecyzowań i uszczegółowień przyjmowanych w procesie komitologii (której nie wolno lekceważyć, patrz: "Pakiet klimatyczny a komitologia – niedoświadczeni mają niewielkie szanse") aktualnie pozostała sfera, nazwijmy to, "wykonawcza". Polski przemysł startuje tu - co oczywiste - z dużo gorszej pozycji od konkurencyjnych gospodarek. Pułapek i ryzyk prawnych jest bardzo dużo, tym niemniej, mogą się tu kryć również szanse.

Intencją Portalu jest aby pomóc w ich identyfikacji. Zatem zachęcam do lektury.