Firmy posiadające status „firm inwestycyjnych” na podstawie dyrektywy MiFID korzystają już z tzw. „paszportu” uprawniającego do świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych w całej Unii. Aktualnie zgłoszona przez Radę Europejskich Regulatorów Energetycznych (CEER) propozycja zmierza do wprowadzenia analogicznego „paszportu” w zakresie towarowego hurtowego obrotu energią elektryczną i gazem. Jeżeli rekomendacja europejskich regulatorów stanie się obowiązującym prawem, firmy posiadające koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną lub gazem będą uprawnione do prowadzenia handlu w całej Unii bez dodatkowych – dotychczas obowiązujących – wymagań regulacyjnych.

 

 

Stosownie do Projektu Rekomendacji CEER z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia europejskiego paszportu dotyczącego obrotu hurtowego energią elektryczną i gazem (dokument CEER do konsultacji publicznych - Ref: C11-WMS-15-04) opublikowanego na stronie internetowej CEER taka swoista „koncesja” o charakterze uprawniającym do prowadzenia handlu w ww. zakresie w całej UE byłaby wydawana przez regulatora krajowego (w Polsce URE). Firma prowadząca obrót handlowy w zakresie ww. grup towarowych występowałaby o ten „paszport” tylko raz i mogła go używać na wszystkich hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu w całej Unii. Nowopowołany europejski regulator energetyczny ACER prowadziłby ogólnounijny rejestr firm aktywnych na rynku (rejestr byłby zasilany danymi przez regulatorów krajowych).

Najszybszym i najwłaściwszym sposobem wdrożenia nowych regulacji byłoby zastosowanie formy rozporządzenia bezpośrednio obowiązującego w całej UE, dla przyśpieszenia możliwe jest dodanie odpowiednich postanowień do aktualnie przygotowywanej regulacji dotyczącej integralności i przejrzystości rynków energii tzw. REMIT.

 

Wątpliwości może budzić relacja proponowanych rozwiązań do zakresu już obowiązującego w odniesieniu do instrumentów finansowych analogicznego paszportu wydawanego na podstawie dyrektywy MiFID. Bliższe spostrzeżenia na ten temat można znaleźć w stanowiącym oparcie dla ww. rekomendacji raporcie “Wholesale Energy Trading Licenses in the EU” (Koncesje na hurtowy obrót energię w Unii Europejskiej) z 21 października 2010 przygotowanym przez Brattle Group Dan Harris, Carlos Lapuerta, Jack Stirzaker, Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom UK LLP, Edward Swan.

 

Autorzy raportu zauważają, iż firmy inwestycyjne, które aktualnie są autoryzowane przez odpowiednich regulatorów finansowych z krajów EEA (European Economic Area – Europejski Obszar Gospodarczy) do handlu instrumentami pochodnymi, dla których instrument bazowy stanowi energia elektryczna, jak również samą energią elektryczną na rynkach regulowanych, nie będą wymagały nowego paszportu do handlu  tymi samymi produktami. Dyrektywa MiFiD (w Polsce ustawa o obrocie instrumentami finansowymi) już obejmuje rozliczane w towarze kontrakty na energię zawierane na rynkach regulowanych lub tzw. MTF. Firmy inwestycyjne posiadające autoryzację na podstawie MiFID mogłyby jednakże uzyskać nowy paszport dla transakcji nie objętych MiFID, czyli w praktyce głównie rozliczanych fizycznie bilateralnych transakcji tzw. OTC (over-the-counter). Taki paszport byłby również odpowiedni dla firm korzystających ze zwolnień ze stosowania MiFID.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.