1.3.  Szczególne znaczenie należy przywiązać do przesłanki wskazanej w punkcie 1.2.5. (wstrzymanie działalności na okres przekraczający 6 miesięcy). O ile bowiem przeszkody prawne dla działalności instalacji, o których mowa w punktach 1.2.1 i 1.2.2 i przyczyny techniczne (wymienione w punktach 1.2.3 i 1.2.4) są dosyć oczywiste, to opisane w punkcie 1.2.5 parametry stanowią zupełnie uznaniowe rozgraniczenia, których przekroczenie skutkuje – jak wspomniano wyżej – brakiem alokacji uprawnień począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie. W zakresie tej przesłanki użyteczne będzie zwrócenie uwagi w szczególności na poniższe kwestie.

 

1.3.1.     Wymieniona we wstępnym pytaniu pięciomiesięczna przerwa w działalności instalacji różni się zasadniczo - jeżeli chodzi o wielkość alokacji uprawnień do emisji - od przerwy siedmiomiesięcznej, bowiem przerwa pięciomiesięczna nie oznacza wstrzymania alokacji (z zastrzeżeniem dalszych kwestii związanych z ograniczeniem poziomu działalności), natomiast przerwa siedmiomiesięczna jest równoznaczna z brakiem alokacji uprawnień począwszy od roku następującego po roku, w którym ona wystąpiła.

 

1.3.2.     Zasadnicze znaczenie ma tu okres 6 miesięcy a nie osiemnastu miesięcy, bowiem:

 

1.3.2.1. zastosowanie maksymalnego okresu osiemnastomiesięcznego jest uzależnione od opcjonalnej decyzji Państwa – której dotychczas nie podjęto,

1.3.2.2. jest on przewidziany na zupełnie wyjątkowe okoliczności, zwykle kwalifikowane jako przesłanki siły wyższej.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.