1.3.3.     Należy zwrócić uwagę na sformułowanie „prowadzący instalację nie może wykazać, że przedmiotowa instalacja wznowi działalność najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od momentu zaprzestania działalności”. Wskazuje ono, iż nawet krótsze niż sześciomiesięczne wstrzymanie działalności może stanowić podstawę wstrzymania alokacji, o ile operator instalacji nie wykaże ww. okoliczności. Tak więc znaczenie prawne ma ocena tych przesłanek nie tylko post factum. Jeżeli postój instalacji trwa krócej lecz operator nie potrafi udowodnić, iż wznowienie działalności nastąpi przed upływem sześciu miesięcy, również powinien mieć wstrzymaną alokację.

 

1.3.4.     Powstaje pytanie, co w sytuacji, gdy operator nie był w stanie wykazać, iż wznowienie działalności nastąpi przed upływem sześciu miesięcy, w konsekwencji czego wstrzymano mu alokację a następnie – post factum – okazało się, iż postój trwał faktycznie krócej niż 6 miesięcy. Logicznie wydaje się, iż alokacja powinna być przywrócona. Jest to jednak tak naprawdę uzależnione od decyzji Państwa bowiem art. 22 ust. 4 Decyzji stanowi, iż „Państwa członkowskie mogą zawiesić wydawanie uprawnień do emisji dla instalacji [...], o ile nie wykazano, że instalacja wznowi działalność”.

 

Z powyższego zdaje się wynikać, iż w omawianej sytuacji, racjonalnym rozwiązaniem byłoby raczej zawieszenie alokacji. Przywiązanie tak radykalnych skutków jak pozbawienie alokacji nie do okoliczności faktycznych (jak rzeczywisty czas przerwy w działalności) a tylko do umiejętności odpowiedniego wykazania przez operatora, iż w odpowiednim czasie wznowi działalność mogłoby być oceniane jako nieproporcjonalne rozwiązanie legislacyjne.

 

1.3.5.     Omawiana przesłanka wstrzymania działalności na okres przekraczający 6 miesięcy zgodnie z Decyzją nie ma zastosowania do instalacji, które trzyma się w rezerwie lub w gotowości, oraz do instalacji, które działają sezonowo, jeżeli zostały spełnione wszystkie następujące warunki:

1.3.5.1. prowadzący instalację posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i wszystkie inne odpowiednie pozwolenia;

1.3.5.2. rozpoczęcie działalności jest technicznie możliwe bez wprowadzania zmian fizycznych w instalacji;

1.3.5.3. przeprowadzana jest regularna konserwacja.

 

Nie mniej ważne dla prowadzących instalacje są kolejne kwestie, zdefiniowane i szczegółowo opisane w Decyzji, jak m.in. „znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnych” czy „częściowe zaprzestanie działalności instalacji”. Przejdę do nich w dalszych uwagach.

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.