Jeżeli poziom działalności ograniczono o 50-75 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, skutkuje to redukcją liczby przydzielonych uprawnień do emisji o połowę.

 

 

2. Częściowe zaprzestanie działalności instalacji

 

2.1.  Zgodnie z artykułem 23 Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (dalej: „Decyzja”) powodem do niepokoju – jeżeli chodzi o utrzymanie przydziałów uprawnień do emisji – powinno być ograniczenie poziom działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50 % w porównaniu do poziomu działalności stosowanego przy obliczaniu przydziału dla instalacji (określanego jako „początkowy”). Ograniczenie poniżej 50 % nie wpływa na zmniejszenie poziomu alokacji. Należy jednak zwrócić uwagę na szczegółowy sposób liczenia wskazanych poziomów, który zgodnie z Decyzją jest ściśle określony.

 

2.2.  Przede wszystkim kwalifikacja, czy nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności  następuje na poziomie tzw. „pod-instalacji” (wyodrębnienie pod-instalacji następuje przy początkowej alokacji). Uznaje się, że instalacja częściowo zaprzestała działalności, pod warunkiem że jedna pod-instalacja, która przyczynia się do przyznania co najmniej 30 % z ostatecznej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie lub do przydziału ponad 50 000 uprawnień, ogranicza poziom swojej działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50 % w porównaniu do poziomu działalności stosowanego przy obliczaniu przydziału dla instalacji (zwanego  „początkowym poziomem działalności”).

 

2.3.  Przydział uprawnień do emisji dla instalacji, która częściowo zaprzestaje działalności, dostosowuje się począwszy od roku następującego po roku, w którym zaprzestaje ona częściowo działalności, lub od 2013 r., jeżeli częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2013 r., w następujący sposób:

 

2.3.1.     Jeżeli poziom działalności ww. pod-instalacji ograniczono o 50-75 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, pod-instalacja otrzymuje jedynie połowę przydzielonych uprawnień.


2.3.2.     Jeżeli poziom działalności pod-instalacji ograniczono o 75-90 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, pod-instalacja otrzymuje jedynie 25 % przydzielonych uprawnień.


2.3.3.     Jeżeli poziom działalności pod-instalacji ograniczono o co najmniej 90 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, pod-instalacja nie otrzymuje żadnych bezpłatnych uprawnień.

 

2.4.  Jeżeli poziom działalności pod-instalacji, o której mowa powyżej w punkcie 2.2., osiągnie z powrotem poziom działalności wynoszący ponad 50 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, instalacja, która częściowo zaprzestała działalności, otrzymuje przydział uprawnień począwszy od roku następującego po roku kalendarzowym, w którym poziom działalności przekroczył próg 50 %.


2.5.  Jeżeli poziom działalności pod-instalacji, o której mowa powyżej w punkcie 2.2., osiągnie z powrotem poziom działalności wynoszący ponad 25 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, instalacja, która częściowo zaprzestała działalności, otrzymuje połowę przydziału uprawnień począwszy od roku następującego po roku kalendarzowym, w którym poziom działalności przekroczył próg 25 %.

 

2.6.  Tak więc z powyższego wynika oczywista odpowiedź, na postawione na wstępie części I pytanie, czy wskaźnik 49% ograniczenia poziomu działalności instalacji zapewni nam większe korzyści niż wskaźnik 51 %.

 

2.7.  Warto zwrócić uwagę, iż planowane jest wydanie wytycznych Komitetu ds. Zmian Klimatu m.in. dotyczących zmian w instalacjach (szereg innych wytycznych dotyczących Decyzji opublikowano już wcześniej).


 

Decyzja Komisji Europejskiej o benchmarkach – wskaźniki do zapamiętania dla planujących zmiany w instalacjach (II)

Jeżeli poziom działalności ograniczono o 50-75 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, skutkuje to redukcją liczby przydzielonych uprawnień do emisji o połowę.

---------------------

2. Częściowe zaprzestanie działalności instalacji

 

2.1. Zgodnie z artykułem 23 Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (dalej: „Decyzja”) powodem do niepokoju – jeżeli chodzi o utrzymanie przydziałów uprawnień do emisji – powinno być ograniczenie poziom działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50 % w porównaniu do poziomu działalności stosowanego przy obliczaniu przydziału dla instalacji (określanego jako „początkowy”). Ograniczenie poniżej 50 % nie wpływa na zmniejszenie poziomu alokacji. Należy jednak zwrócić uwagę na szczegółowy sposób liczenia wskazanych poziomów, który zgodnie z Decyzją jest ściśle określony.

 

2.2. Przede wszystkim kwalifikacja, czy nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności następuje na poziomie tzw. „pod-instalacji” (wyodrębnienie pod-instalacji następuje przy początkowej alokacji). Uznaje się, że instalacja częściowo zaprzestała działalności, pod warunkiem że jedna pod-instalacja, która przyczynia się do przyznania co najmniej 30 % z ostatecznej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie lub do przydziału ponad 50 000 uprawnień, ogranicza poziom swojej działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50 % w porównaniu do poziomu działalności stosowanego przy obliczaniu przydziału dla instalacji (zwanego „początkowym poziomem działalności”).

 

2.3. Przydział uprawnień do emisji dla instalacji, która częściowo zaprzestaje działalności, dostosowuje się począwszy od roku następującego po roku, w którym zaprzestaje ona częściowo działalności, lub od 2013 r., jeżeli częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2013 r., w następujący sposób:

 

2.3.1. Jeżeli poziom działalności ww. pod-instalacji ograniczono o 50-75 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, pod-instalacja otrzymuje jedynie połowę przydzielonych uprawnień.

2.3.2. Jeżeli poziom działalności pod-instalacji ograniczono o 75-90 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, pod-instalacja otrzymuje jedynie 25 % przydzielonych uprawnień.

2.3.3. Jeżeli poziom działalności pod-instalacji ograniczono o co najmniej 90 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, pod-instalacja nie otrzymuje żadnych bezpłatnych uprawnień.

2.4. Jeżeli poziom działalności pod-instalacji, o której mowa powyżej w punkcie 2.2., osiągnie z powrotem poziom działalności wynoszący ponad 50 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, instalacja, która częściowo zaprzestała działalności, otrzymuje przydział uprawnień począwszy od roku następującego po roku kalendarzowym, w którym poziom działalności przekroczył próg 50 %.

2.5. Jeżeli poziom działalności pod-instalacji, o której mowa powyżej w punkcie 2.2., osiągnie z powrotem poziom działalności wynoszący ponad 25 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, instalacja, która częściowo zaprzestała działalności, otrzymuje połowę przydziału uprawnień począwszy od roku następującego po roku kalendarzowym, w którym poziom działalności przekroczył próg 25 %.

2.6. Tak więc z powyższego wynika oczywista odpowiedź, na postawione na wstępie części I pytanie, czy wskaźnik 49% ograniczenia poziomu działalności instalacji zapewni nam większe korzyści niż wskaźnik 51 %.

2.7. Warto zwrócić uwagę, iż planowane jest wydanie wytycznych Komitetu ds. Zmian Klimatu m.in. dotyczących zmian w instalacjach (szereg innych wytycznych dotyczących Decyzji opublikowano już wcześniej).

 

---------------------

 

Jeżeli poziom działalności ograniczono o 50-75 % w porównaniu do początkowego poziomu działalności, skutkuje to redukcją liczby przydzielonych uprawnień do emisji o połowę.

 

--------------------

 

Decyzja Komisji Europejskiej o benchmarkach, zmiany w instalacjach, liczba przydzielonych uprawnień do emisji

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.