W zasięgu oddziaływania potencjalnych skutków rozwiązań proponowanych w projekcie ww. raportu pozostają także inne sektory gospodarki. W odniesieniu do sektorów objętych tzw. „ucieczką emisji” (carbon leakage) projekt raportu wzywa Komisję Europejską do analizy sektorów, w których nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji nie zdołały zapobiec realokacji przemysłu i wzywa Komisję do wprowadzenia regulacji importowych wymagających od importerów produktów w sektorach objętych carbon leakage zakupu uprawnień do emisji ekwiwalentnych do tych, które byłyby wymagane, gdyby dany produkt był wytworzony w Unii Europejskiej.

 

Projekt raportu wzywa także Komisję Europejską do zaproponowania rozwiązań legislacyjnych ograniczających emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie.

 

Niektóre pozostałe propozycje zaprezentowane w projekcie raportu to opublikowanie przez Komisję Europejską Planu Działań w odniesieniu do CCS (CCS Action Plan) oraz przedłożenie przez Komisję Europejską przed końcem 2012 r. ambitnych propozycji w celu redukcji metanu oraz tzw. F-gazów.

 

Nie ulega wątpliwości, iż faktyczna realizacja nawet części z powyższych zamierzeń będzie oznaczać radykalne przyśpieszenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz głębokie zmiany strukturalne europejskiego przemysłu.Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.