Weszły w życie zmiany rozporządzenia rejestrowego uprawnień do emisji, które w znacznym stopniu ograniczają ryzyko podważania tytułu prawnego do uprawnień, które zostały przetransferowane na rachunek nabywcy.

Dotychczas ta ochrona była znacznie słabsza a przepisy nie chroniły transakcji w wystarczającym stopniu, co znalazło odzwierciedlenie w problemach prawnych, jakie wynikły po kradzieżach jednostek z rejestrów i późniejszym znacznym ograniczeniu obrotów na rynku spot EU ETS.

 

Wskazane regulacje będą mieć fundamentalne praktyczne znaczenie dla rozwoju  obrotu uprawnieniami emisyjnymi.

 

 

Wypada wrócić do kwestii zaawizowanej w artykule „Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego jednolity europejski rejestr uprawnień do emisji – szczegóły nowych rozwiązań ujawnione” (patrz punkt 4 – Ostateczność transferu jednostek) na etapie toczących się prac legislacyjnych dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie rejestrów uprawnień do emisji.

 

Publikacja nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczącego rejestru jednostek w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zakończyła proces legislacyjny w tej sprawie. Rozporządzenie w swoim ostatecznym kształcie znacznie rozbudowało zapisy o ostateczności transferu oraz ochronie dobrej wiary nabywcy uprawnień do emisji  w stosunku do omawianego w ww. artykule wstępnego projektu.

W nowym rozporządzeniu kwestie te reguluje przede wszystkim artykuł 37.

Odnośnie zakresu regulacji należy zaznaczyć, iż wskazane rozporządzenie Nr 1193/2011 znajduje zastosowanie do uprawnień utworzonych na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe (a także objętych aukcją uprawnień do emisji lotniczych, które utworzono na okres rozliczeniowy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.).

 

Pomijając ww. kwestię uprawnień do emisji lotniczych rozporządzenie Nr 1193/2011  wprowadza jednak także takie same zmiany do wcześniejszego rozporządzenia w sprawie rejestrów obowiązującego do końca 2012 r. (nr 920/2010) tak więc omawiane przepisy znajdą zastosowanie już w drugim okresie rozliczeniowym (art. 89 rozporządzenia Nr 1193/2011 dodający do rozporządzenia nr 920/2010 nowy art. 32b).

 

Nowe rozporządzenie przykłada szczególną wagę do wzmocnionych środków bezpieczeństwa rejestrów – oczywiście w reakcji na wykrytą w ostatnim czasie falę kradzieży uprawnień, która w poważnym stopniu nadwyrężyła zaufanie do integralności całego systemu (w sprawie wywołanych przez kradzieże komplikacji prawnych związanych z możliwościami kwestionowania tytułów prawnych do nabytych uprawnień patrz inne publikacje na OchronaKlimatu.com np. „Stopniowe otwieranie rejestrów po blokadzie – wpływ na umowę IETA”).

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.