Aktualnie dyrektywa MiFID regulująca podstawy działania rynków finansowych nie znajduje zastosowania do obrotu uprawnieniami do emisji na wtórnym rynku spot. Poniżej omówienie ważniejszych zmian strukturalnych i tendencji na rynku uprawnień do emisji, które spowodują projektowane zmiany legislacyjne.Charakter zmian legislacyjnych

Technika legislacyjna, którą zastosowano dla przeprowadzenia tej zasadniczej dla rynku uprawnień do emisji zmiany jest dosyć prosta i polega na wprowadzeniu dodatkowego zapisu w Aneksie I do Dyrektywy 2004/39/WE. Konkretnie propozycja Komisji Europejskiej (COM(2011) 656 final) modyfikuje w Sekcji C wskazanego Aneksu (zawierającej katalog instrumentów stanowiących instrumenty finansowe) punkt 4 oraz dodaje całkowicie nowy punkt 11.

W cyt. punkcie 11 dodano nowy typ instrumentu finansowego którym mają być „uprawnienia do emisji będące jednostkami zgodnymi z wymaganiami Dyrektywy 2003/87/WE (o systemie handlu emisjami)”. Tak więc zamierzeniem jest najwidoczniej objęcie zmianami nie tylko EUA ale i jednostek CER i ERU, co wydaje się logiczne.

Natomiast w powołanym wyżej punkcie 4 dodano uprawnienia do emisji do dotychczasowej listy instrumentów finansowych stanowiących opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Mając na uwadze, iż od dłuższego już czasu trwają analizy dotyczące sposobu nadzoru nad rynkiem uprawnień do emisji, ww. zabieg legislacyjny zastosowany przez Komisję Europejską polegający na zaliczeniu uprawnień do emisji do instrumentów finansowych jest niewątpliwie prostszy niż konstruowanie dla rynku uprawnień emisyjnych odrębnego od finansowego reżimu regulacyjnego. Konsekwencje takiego podejścia będą jednak znaczące i w niektórych aspektach wymuszą przebudowę dotychczas funkcjonującego rynku.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.