Które transakcje mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty pochodne w rozumieniu rozporządzenia EMIR

 

W toku publicznych konsultacji znaczna część uczestników podzielała opinię, iż nawet nie znając obecnie przyszłej definicji instrumentów pochodnych na rynku OTC podlegających obowiązkowi clearingu,  większość tych instrumentów najprawdopodobniej nie będzie kwalifikować się do objęcia clearingiem, ze względu  na to, iż nie będą one spełniać wymogów  odpowiedniej standaryzacji, płynności oraz dostępności wiarygodnej informacji cenowej pozwalającej na codzienną wycenę (mark-to-market).

 

Większość uczestników przeprowadzonych przez ESMA, EBA i EiOPA konsultacji podkreślała, iż kluczową kwestią jest precyzyjne i jasne określenie, do których transakcji znajdą zastosowanie wymogi EMIR w zakresie kapitału i zabezpieczeń. Jednocześnie uczestnicy wyrażali przekonanie, iż wymogi te nie powinny obejmować towarowych kontraktów forward rozliczanych fizycznie, bez względu na rynek, na którym są przedmiotem obrotu.

 

Obowiązkowe zabezpieczenia wszystkich transakcji nie podlegających clearingowi – nieakceptowalne

 

Obowiązkowe składanie i pobieranie zabezpieczeń dla wszystkich transakcji obrotu derywatami na rynku OTC w zakresie nie podlegającym obligatoryjnemu clearingowi wg opinii części uczestników konsultacji wywarłoby ogromny wpływ na warunki prowadzenia biznesu oraz na płynność rynku. Na rynku energii nieskomplikowani gracze, duże podmioty przemysłowe jak również mali uczestnicy rynku nie dysponują infrastrukturą ani środkami aby wdrożyć dwustronne umowy w sprawie zabezpieczeń IM i VM.

 

Aktualnie w sektorze energetycznym zabezpieczenie początkowe IM jest używane na ogół tylko w stosunku do kontrahentów z bardzo niskim poziomem wiarygodności kredytowej. Tak więc „wymuszone” przez przepisy wprowadzenie obligatoryjnego zabezpieczenia początkowego IM nakładałoby dodatkowe i zbędne obciążenie dla płynności tych transakcji w sektorze energetycznym oraz powodowałoby nieproporcjonalny wzrost kosztów, szczególnie uwzględniając wartość aktywów bazowych, siłę bilansów tych przedsiębiorstw a także ich wysokie na ogół ratingi.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.