Autoryzacja przez szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen na podstawie Rozporządzenia EMIR w dniu 18 marca 2014 r. Nasdaq OMX Clearing AB jako pierwszego w Unii Europejskiej partnera centralnego (CCP - central counterparty) w ograniczony sposób wpływa na rynek carbon ponieważ zakres autoryzacji nie obejmuje derywatów towarowych.

 

 

 

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia EMIR europejski organ nadzoru finansowego (ESMA) został poinformowany o autoryzacji NASDAQ OMX wraz ze wskazaniem klas aktywów, dla których udzielono autoryzacji, tj. derywaty stopy procentowej (IRD), derywaty akcyjne oraz instrumenty dłużne.

 

W zakresie obowiązku clearingu derywaty OTC, dla których aktywem bazowym są uprawnienia do emisji są wstępnie zaklasyfikowane przez ESMA do celów związanych z EMIR jako podtyp ("subtype") "Emisje" ("Emissions"), typ (lub produkt bazowy wg ISDA) "Ochrona Środowiska" ("Environmental") w ramach klasy aktywów ("asset class") derywaty towarowe ("commodity derivatives"). 

 

Ponieważ derywaty towarowe, jako klasa aktywów, nie były przedmiotem ww. autoryzacji przez szwedzki nadzór finansowy, w chwili obecnej nie ma jeszcze partnera centralnego w rozumieniu Rozporządzenia EMIR (CCP), który byłby uprawniony w świetle EMIR do clearingu uprawnień do emisji.

 

Kolejnym skutkiem ww. okoliczności jest, iż procedura legislacyjna, której celem byłoby poddanie uprawnień do emisji obowiązkowi clearingu jeszcze się nie rozpoczęła.

 

Na marginesie, warto uwzględnić, iż nawet w przypadku, gdyby uprawnienia do emisji były objęte ww. autoryzacją, nie oznaczałoby to automatycznie niezwłocznego objęcia jednostek carbon (na rynku derywatów OTC) obligatoryjnym clearingiem. 

 

Wymagana w tym przypadku procedura przewiduje, iż ESMA po otrzymaniu zawiadomienia, jakie dotyczyło Nasdaq OMX Clearing AB, dokonuje oceny, czy w przypadku produktów objętych zgłoszeniem spełnione są warunki przewidziane w EMIR dla objęcia ich obowiązkowym clearingiem. W przypadku, gdy ocena jest pozytywna, ESMA ma sześć miesięcy od otrzymania zawiadomienia na przygotowanie projektu regulacyjnych standardów technicznych, przeprowadzenie ich konsultacji i przedłożenie do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zastrzeżenia do regulacyjnych standardów technicznych wprowadzających obowiązkowy clearing w odniesieniu do danej klasy aktywów mogą jeszcze być zgłoszone przez Parlament Europejski lub Radę.

 

Pierwsza taka procedura zaczęła swój bieg w dniu 18 marca 2014 r. wraz z autoryzacją Nasdaq OMX Clearing AB jako pierwszego partnera centralnego (CCP) w EU, lecz bieg tej procedury nie dotyczy uprawnień do emisji CO2.

 

Szczegółowe parametry produktów objętych przez szwedzki organ nadzoru finansowego autoryzacją Nasdaq OMX Clearing AB  można sprawdzić tutaj.

 

Zobacz więcej informacji nt. progów clearingu (które mają zastosowanie w odniesieniu do kontrahentów niefinansowych)

 

Wśród skutków omawianych zdarzeń jest również to, iż w dniu 18 marca 2014 r. w odniesieniu do członków rozliczających (clearing members) Nasdaq OMX Clearing weszły w życie wymagania dotyczące indywidualnej segregacji oraz przenoszalności aktywów określone w art. 38 i 39 EMIR (zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ESMA). 

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.