Mogłoby się wydawać, że kodeksami sieciowymi będącymi dopiero w fazie projektowania można się nie przejmować. Niestety tak nie jest...

 

  

ENTSO-E w zasadzie zakończyło prace nad projektem Kodeksu Sieciowego dot. Bilansowania Energii Elektrycznej (zobacz Final draft of the ENTSO-E Network Code on Electricity Balancing of 23 December 2013).

 

Po przeprowadzeniu standardowych procedur legislacyjnych przewidzianych dla kodeksów sieciowych Kodeks regulujący na poziomie prawa europejskiego bilansowanie energii elektrycznej w ramach Wewnętrznego Rynku Energii wejdzie w życie w dwudziestym dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Konsekwencją przyjętej formy rozporządzenia jest, iż wszystkich kodeksy sieciowe będą bezpośrednio stosowane  w całej Unii (bez konieczności implementacji).

 

 

Okres przejściowy będzie trwał dwa lata.


Wejście w życie kodeksu sieciowego dotyczącego bilansowania (NC EB, Kodeks) wpłynie na infrastrukturę wewnętrznego rynku energii UE, w szczególności na podmioty odpowiedzialne za bilansowanie (Balance Responsible Parties (BRPs)), dostawców usług bilansujących (Balancing Service Providers (BSPs)), itp.

 

Co istotne, dla szeregu przepisów NC EB przewidziano dwuletni okres przejściowy. Dotyczy to uregulowań dotyczących: zakupu zdolności bilansujących (Balancing Capacity) w granicach obszaru odpowiedzialności danego operatora systemu, zakupu zdolności bilansujących w ramach Skoordynowanego Obszaru Bilansowania (Coordinated Balancing Area (CoBa)) oraz rozdziału 5 Kodeksu określajacego zasady rozliczeń bilansowania. 

 

W okresie przejściowym wymagania NC EB nie będą obowiązywać w zakresie umów dotyczących bilansowania energii elektrycznej istniejących w dacie wejścia w życie Kodeksu. zawartych pomiędzy operatorami systemu przesyłowego oraz pomiędzy takimi operatorami a użytkownikami systemu.

 

Natomiast po upływie okresu przejściowego Kodeks będzie musiał być stosowany również do umów pomiędzy operatorami a użytkownikami systemu istniejących w dniu wejścia w życie Kodeksu, jak również zawartych w czasie okresu przejściowego.

 

Tak więc niewątpliwie przedmiotowy Kodeks, mimo, iż w fazie projektu, wywrze wpływ na umowy, które już dzisiaj są negocjowane.

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.