Nowe uregulowanie MiFID II towarowych kontraktów pochodnych z fizyczną dostawą na rynku OTF sporo zmienia.

 

Czym jest OTF? Uogólniając można powiedzieć, że jest to – nowa, utworzona przez Dyrektywę MiFID II, forma obrotu zorganizowanego instrumentami finansowymi, nie kwalifikująca się jako rynek regulowany lub MTF (w Polsce alternatywny system obrotu). Będzie to bardzo pojemna formuła, praktycznie każdy podmiot zaangażowany w obrót instrumentami finansowymi będzie zmuszony przeanalizować czy przypadkiem nie będzie zmuszony uzyskać licencji MiFID ;-) jako OTF czy tzw. Systematic Internaliser (SI).

 

W tym miejscu szczególnie interesujący jest jednak inny aspekt a konkretnie, czy obrót na takich OTF będzie wliczany do progów centralnego rozliczenia na podstawie Rozporządzenia EMIR.

 

Odpowiedź brzmi, że tak, co oznacza, iż podmioty posiadające poważne ekspozycje na takich platformach, zamiast np. na rynku regulowanym, mogą przekroczyć próg centralnego rozliczenia i w ten sposób zostać tzw. NFC+ czyli podmiotem niefinansowym powyżej progu clearingu. Takie podmioty w wielu obszarach regulacyjnych są traktowane jako ekwiwalentne pod względem ryzyka regulacyjnego do podmiotów sektora finansowego, co skutkuje, iż ich gorset regulacyjny jest znacznie bardziej wymagający.

 

Warto jeszcze raz podkreślić, iż dla potrzeb rozporządzenia EMIR wszelki obrót poza rynkiem regulowanym (w rozumieniu MiFID) jest obrotem OTC. Oznacza to, iż obrót wg formuły MTF (jak np. platforma GFI) podlega wliczeniu do progu centralnego rozliczenia.

 

Sedno sprawy tkwi jednak jeszcze gdzie indziej a mianowicie stosownie do zmiany dokonanej przez MiFID II w katalogu instrumentów finansowych, do tego katalogu włączone zostały towarowe kontrakty pochodne z fizyczną dostawą na rynku OTF (za wyjątkiem produktów podlegających REMIT).

 

Biorąc pod uwagę tę zmianę, zakres kontraktów pochodnych na rynku OTC podlegających EMIR ulegnie znacznemu zwiększeniu (o towarowe kontrakty pochodne z fizyczną dostawą na rynku OTF), co może skutkować tym, iż znacznie więcej firm będzie podlegać centralnemu rozliczeniu a także podlegać zwiększonym wymaganiom EMIR przewidzianym dla podmiotów o charakterze NFC+.

 

Dodajmy może jeszcze co z rozliczanymi przez dostawę produktami REMIT w obrocie na OTF. Otóż takie produkty będą poza MiFID (także MiFID II) i poza EMIR.

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.