W ostatnim czasie nastąpiły kluczowe dla producentów energii elektrycznej i cieplnej zmiany legislacyjne w otoczeniu regulacyjnym. Powinny być one przedmiotem wnikliwej analizy właściwych służb spółek, bowiem mogą mieć bardzo istotny wpływ na ich pozycję rynkową, spełnienie wymagań regulacyjnych oraz strategię. Poniżej sygnalizacja niektórych zagadnień.

 

1. Bardzo ważna dla produkcji ciepła decyzja oraz wytyczne o benchmarkach – Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (O.J. L 130, 17.05.2011, s. 1) oraz wytyczne dotyczące sposobu jej realizacji (opublikowane na stronach Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm). Na stronie internetowej KOBiZE są publikowane sukcesywnie tłumaczenia poszczególnych wytycznych. Decyzja i wytyczne będą mieć kluczowe znaczenie m.in. dla sposobu alokacji uprawnień do emisji CO2 w części dotyczącej produkcji ciepła.

Nowy system przydziału uprawnień wchodzi w życie od 2013 roku  ale już do 30 września 2011 roku trzeba przedstawić Komisji Europejskiej listę instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji wraz z propozycją przydziału uprawnień więc już teraz dane dotyczące struktury sprzedaży ciepła powinny być zbierane i analizowane pod kątem występujących w praktyce obrotu danego podmiotu wariantów (alokacja dla dostawcy albo  odbiorcy ciepła – patrz decyzja i wytyczne).

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.