1. Ukazał się Komunikat Komisji Europejskiej Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. (Dz.U. UE C 158, s. 4, 5.6.2012) (SWD(2012) 130 final) (SWD(2012) 131 final). Komunikat powyższy ma kluczowe znaczenie m.in. w zakresie warunków ewentualnego skorzystania przez wytwórców energii z derogacji z art. 10c Dyrektywy 2003/97/WE w zakresie tymczasowego nieodpłatnego przydziału uprawnień do emisji CO2 w trzecim okresie rozliczeniowym 2013-2020. Komunikat ustala również warunki dopuszczalnej pomocy publicznej dla wysokosprawnych elektrowni, w tym tzw. „CCS-ready”.

 

2. Przedstawiono do konsultacji listę projektów mogących stanowić potencjalne Projekty wspólnego zainteresowania w sektorze energetyki (Projects of Common Interest). Projekt listy dostępny jest pod adresem

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/20120620_infrastructure_plan_en.htm

 

3. Ogłoszono konsultacje w sprawie Rozporządzenia w sprawie Ogólnego Wyłączenia Blokowego (Consultation on The General Block Exemption Regulation (the GBER)) – dotyczy zasad pomocy publicznej m.in. w sprawach ochrony środowiska, efektywności energetycznej, wysokosprawnej kogeneracji, OZE – w sprawie szczegółów patrz:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_gber/index_en.html

 

4. Na stronie www.entsoe.org publikowane są kolejne wersje projektów kodeksów sieciowych przygotowywane przez ENTSO-E, które będą następnie wdrożone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (będą obowiązywać bez konieczności dalszej implementacji). Kodeksy sieciowe dotyczą szeregu obszarów, m.in. przyłączeń do sieci jednostek wytwórczych, zarządzania ograniczeniami systemowymi, połączeń transgranicznych itp. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla uczestników rynku energii.


Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.