Nowy projekt ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych (wersja z dnia 23 czerwca 2008 r. publikowana na stronie Ministra Ochrony Środowiska) przewiduje istotne zmiany zasad dysponowania uprawnieniami do emisji przyznanymi w KPRU. Będzie można je  utracić!

W przypadku, gdy ze zweryfikowanego raportu przedłożonego przez prowadzącego instalację będzie wynikać, że wielkość emisji z instalacji w poprzednim roku okresu rozliczeniowego była niższa niż 70% średniorocznego przydziału uprawnień do emisji określonego w krajowym planie i jednocześnie nie stanowiła emisji unikniętej lub emisji zredukowanej Krajowy Administrator dokona zmiany przydziału uprawnień do emisji przyznanych na następny rok okresu rozliczeniowego, proporcjonalnie do zmniejszenia wielkości emisji z instalacji.

Tak więc należy dobrze obliczyć – przykładowo zmniejszenie produkcji skutkujące obniżką emisji do 72 % średniorocznego przydziału uprawnień do emisji nie skutkuje w sposób negatywny dla instalacji, podczas gdy dalsza trzyprocentowa obniżka pociąga za sobą bardzo poważne skutki finansowe. Zatem zalecamy ścisłe monitorowanie wielkości produkcji i pilnowanie ewentualnych obniżek – obniżka do 70 % sporo kosztuje!

Oburzających się informujemy – Minister jako autor projektu z góry odrzuca ewentualne zarzuty dyskryminacji powołując się na wyrok Sądu I Instancji w sprawie T-374/04 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, gdzie Sąd I Instancji uznał korekty ex post za dopuszczalne.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.