KPRU Wielkiej Brytanii dla Fazy II 2008 - 2012 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w listopadzie 2006 r. KPRU Polski nie jest zatwierdzony do tej pory. Jak to skomentować...?

1 stycznia 2009 r. weszła w życie niemiecka ustawa o popieraniu energii odnawialnej w sektorze ciepłownictwa (Erneuerbare - Energien -Warmegesetz - EEWarmeG). Zgodnie z tekstem ustawy, celem nowych przepisów jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu ciepła do 14 % do roku 2020.

Nowy projekt ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych (wersja z dnia 23 czerwca 2008 r. publikowana na stronie Ministra Ochrony Środowiska) przewiduje istotne zmiany zasad dysponowania uprawnieniami do emisji przyznanymi w KPRU. Będzie można je  utracić!