ESCO czyli Energy Services Company – przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne prawdopodobnie rozpowszechnią się w Polsce w najbliższym czasie wraz z przyjęciem ustawy o efektywności energetycznej.

 

Wielu postrzega kontrakty typu ESCO jako doskonałą okazję do zarobienia - bez nadmiernych a czasem żadnych, nakładów własnych. Tak może być, pod warunkiem, że nie popełnimy błędów przy formułowaniu takiego kontraktu i dobrze zabezpieczymy swój interes.

Rozważmy niektóre z proponowanych na rynku szczegółowych rozwiązań ofertowych i umownych.

 

Podstawowa kwestia ogólna dla klienta usługi ESCO jest podobna jak w każdym innym interesie: co mogę zyskać i co mogę stracić. To wiadomo. Mając tę podstawową zasadę jako wytyczne kierunkowe przejdźmy do szczegółów.

 

1. Jasne jest, iż aby firma ESCO mogła nam cokolwiek zaproponować, musi przeprowadzić audyt energetyczny w oparciu o dane otrzymane od nas. Firma ESCO aby nas zachęcić może przekazać nam wstępną analizę możliwych oszczędności ale z faktu, że analiza ta jest wstępna i jej koszt poniosła firma ESCO, która nie dysponowała pełnymi danymi dostarczonymi przez klienta, wynika, że analiza wstępna jest w całości niewiążąca. W szczególności, jeżeli realizacja kontraktu nie potwierdzi prognoz audytu wstępnego, klient nie ma żadnych roszczeń.

 

2. Aby uzyskać audyt, który będzie choć trochę wiążący, konieczne jest:

 

a. podpisanie umowy z firmą ESCO,

 

b. ustalenie zasad finansowania audytu - zarówno w przypadku, gdy nie wykaże on możliwych oszczędności, jak i w przypadku gdy wykaże, że są one możliwe (ten drugi przypadek rozdziela się z kolei na wariant, gdy klient akceptuje proponowaną ścieżkę osiągnięcia oszczędności i decyduje się na dalszą realizację umowy i alternatywny wariant – przeciwny),

c. złożenie przez firmę ESCO pisemnego zobowiązania do zachowania poufności – aby wykonać audyt, szczególnie w przypadków procesów technologicznych, konieczne będzie zbadanie szczegółów procesu, zabezpieczenie poufności wszelkich danych jest więc kluczowe. Zalecane jest złożenie odpowiednich pisemnych zobowiązań nie tylko przez firmę ESCO ale także wszystkich jej pracowników, którzy będą realizować umowę.

 

3. Klient powinien dokładnie zbadać ofertę przedsiębiorstwa ECSO a szczególnie rozważyć:

 

a. w zakresie technicznym:

 

- jaki jest koszt  szczegółowego audytu energetycznego,

 

- jakie są szacowane roczne oszczędności energii,

 

- jakie środki i metody są planowane do wdrożenia w celu osiągnięcia oszczędności energii i jakie wymagania, szkolenia i koszty utrzymania wiążą się z ich przyjęciem

 

b. w zakresie finansowym:

 

- jak oszczędności energii będą mierzone,

 

- jak są określone płatności,

 

- jak długo ma trwać kontrakt,

 

- kto będzie właścicielem dostarczonego w czasie trwania kontraktu wyposażenia,

 

- czy jest opcja zakupu wyposażenia.

 

c. w zakresie wiarygodności kontrahenta:

 

- ogólny opis usługodawcy i jego potencjału,

 

- opis doświadczeń,

 

- referencje,

 

- wiarygodność finansowa usługodawcy.