Mając na uwadze, iż obowiązujące od dnia 3 stycznia 2018 r. Dyrektywa MIFID II i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFIR) kwalifikują jako instrumenty finansowe transakcje pochodne dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a także niektóre kontrakty pochodne dotyczące energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, transakcje te zgodnie z Rozporządzeniem EMIR podlegają raportowaniu do repozytorium transakcji.

Termin na zaraportowanie transakcji jest bardzo krótki - tylko 1 dzień od dnia jej zawarcia.

  image

Aby zaraportować transakcję niezbędne jest zawarcie odpowiedniej umowy z repozytorium transakcji.

Uczestnicy rynku mają w tym zakresie do dyspozycji usługi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW - zobacz Regulamin Repozytorium Transakcji KDPW) oraz inne repozytoria działające na rynku europejskim, przykładowo:

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

EMIR reporting

 

 

 

 

 

 

 

0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512   Kalendarium regulacyjne

 

 

 

638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5   Dokumentacja

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dz.U. UE L 52, 23.02.2013, s. 1) - RTS

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L 352, 21.12.2012, s. 20) - ITS

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/104 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji,

 

Consultation Document, Review of the technical standards on reporting under Article 9 of EMIR of 10 November 2014 (ESMA/2014/1352).

 

EMIR Q&As

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.