Ważna informacja prawna


Handel emisjami w niektórych sytuacjach może wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wynika to z dyrektywy MIFID, która włączyła w zakres regulacji rynku finansowego m.in. instrumenty pochodne, w których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji a nabywanie lub zbywanie na własny rachunek takich instrumentów  uznała za działalność regulowaną.


O ewentualnej konieczności uzyskania zezwolenia KNF na obrót uprawnieniami przez np. producentów energii elektrycznej, czy firmy obrotu, w praktyce decyduje każdorazowo zakres zwolnień przedmiotowych przewidzianych przez MIFID.