Wytwórcy energii elektrycznej, dystrybutorzy a także część firm obrotu - uczestniczący w rynku uprawnień do emisji (zarówno spot, jak i rynku terminowym) – może być zwolniona z wymagań regulacyjnych Dyrektywy Mifid – pod warunkiem stałego, ścisłego przestrzegania  szczegółowych wymogów przewidzianych w Dyrektywie.