Zagadnienie, czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych, może budzić wątpliwości. Mimo, iż ustawa o giełdach towarowych określa taksatywny katalog czynności wymagających takiego zezwolenia, jak również taksatywny katalog towarów giełdowych, szczegóły wymagają dokładnej analizy.

 

Sytuację komplikuje oczywiście także dyrektywa Mifid. Jednak wydaje się, iż pewne jednoznaczne wnioski mogą być przedstawione.