Zagadnienie, czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych, może budzić wątpliwości. Mimo, iż ustawa o giełdach towarowych określa taksatywny katalog czynności wymagających takiego zezwolenia, jak również taksatywny katalog towarów giełdowych, szczegóły wymagają dokładnej analizy.

 

Sytuację komplikuje oczywiście także dyrektywa Mifid. Jednak wydaje się, iż pewne jednoznaczne wnioski mogą być przedstawione.Załączniki:
Pobierz plik (Czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie makler)Czy brokerzy handlu spot CO2 muszą uzyskać zezwolenie maklerskie - Cz. I[Czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych - Cz. I]137 kB