Wnioski


Wiele wskazuje na to, iż brokerzy nie posiadający statusu firm inwestycyjnych a także zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej bez problemów są w stanie pośredniczyć w zawieraniu transakcji na rynku rzeczywistym uprawnień do emisji CO2 (spot) na niektórych giełdach i platformach zagranicznych, natomiast ich udział w takim charakterze na Towarowej Giełdzie Energii jest niemożliwy w świetle regulacji ustawy o giełdach towarowych. Dodać należy, iż powyższe nie wynika z dyrektywy Mifid, która reguluje rynek instrumentów finansowych i nie narzuca w zakresie rynku rzeczywistego EUA jakichś dodatkowych rygorów.


Wskazuje się często, iż udział brokerów w rynku przyczynia się do zwiększenia jego płynności (co jest często kluczowym parametrem na „młodych” rynkach, jak CO2) oraz na ogół zwiększa różnorodność dostępnych ofert.


Wybór decyzyjny pomiędzy szeroko rozumianym bezpieczeństwem i surowym reżimem regulacyjnym rynku a  dynamicznym rozwojem jego płynności i różnorodności  niewątpliwie nie jest prosty. Wydaje się, iż również dyrektywa Mifid balansuje w tym zakresie ustanawiając z jednej strony surowe wymagania regulacyjne dla firm inwestycyjnych a z drugiej liberalizując w znacznym stopniu status rynków regulowanych i otwierając rynek dla różnorodnych internetowych platform obrotu. Dotyczy to jednak rynku instrumentów finansowych, gdzie - jak doświadczenie pokazuje – czasem okazuje się, że nadzór regulatorski nie był zbyt dokładny.

 

W zakresie natomiast rynku rzeczywistego (spot) uprawnień do emisji CO2, to korzystając  ze swobody jaką daje konwencja artykułu, ocenę funkcjonalności opisanych wyżej regulacji pozostawiam czytelnikom.

 

--------------------------

 

Czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych - Cz. II

Copyright © by Michał Głowacki 2009

www.ochronaklimatu.com