Frontloading oznacza, iż bilateralne kontrakty pochodne zawarte po 18 marca 2014 mogą zostać objęte obowiązkiem clearingu przed ich wygaśnięciem.

 

Aby sprawa nie była za prosta, nie jest na dzisiaj wiadome, których kontraktów pochodnych może to dotyczyć, kiedy to ryzyko się zmaterializuje ani które CCP będą upoważnione do clearingu.

 

Zadanie praktyczne do rozwiązania.

  

 

Autoryzacja przez szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen na podstawie Rozporządzenia EMIR w dniu 18 marca 2014 r. Nasdaq OMX Clearing AB jako pierwszego w Unii Europejskiej partnera centralnego (CCP - central counterparty) w ograniczony sposób wpływa na rynek carbon ponieważ zakres autoryzacji nie obejmuje derywatów towarowych.

 

 

Jeżeli portfel ma kierunkowy charakter, można nie przeprowadzać jego kompresji. Nie zwalnia to jednak od posiadania odpowiedniej procedury kompresji.

 

Czytaj więcej...

 

Jeżeli ktoś ma derywaty w portfelu i jest kontrahentem niefinansowym to wariantem minimum jeśli chodzi o raportowanie EMIR jest uzyskanie kodu LEI i statusu pośredniego uczestnika repozytorium np. PUR w KDPW_TR.

 

 

 

W przypadku korzystania z usług clearingu kontraktów pochodnych przez KDPW _CCP istnieje możliwość delegowania raportowania tych derywatów do repozytorium handlowego działającego na podstawie Rozporządzenia EMIR. Jest to jednakże opcja (aby z niej skorzystać trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie dla KDPW_CCP).