W przypadku korzystania z usług clearingu kontraktów pochodnych przez KDPW _CCP istnieje możliwość delegowania raportowania tych derywatów do repozytorium handlowego działającego na podstawie Rozporządzenia EMIR. Jest to jednakże opcja (aby z niej skorzystać trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie dla KDPW_CCP).

 

 

Podstawowym wyborem dla uczestników rynku jest rozstrzygnięcie, czy uczestnik rynku zamierza raportować zawierane transakcje we własnym zakresie czy też delegować ich raportowanie swojemu kontrahentowi lub innemu usługodawcy.

 

 

Warto mieć na uwadze, iż przekroczenie progu clearingu wiąże się nie tylko z obligatoryjnym clearingiem pozycji OTC ale także z obowiązkowym zabezpieczeniem i codzienną wyceną zawartych kontraktów wg rynku lub ewentualnie w niektórych przypadkach, wg przyjętego i zatwierdzonego modelu.

 

 

W Dzienniku Urzędowym UE Dz.U. L 52 z 23 lutego 2013 ukazały się Regulacyjne i Wykonawcze Standardy Techniczne Rozporządzenia EMIR (Rozporządzenia nr 148/2013 - 153/2013 z 19 grudnia 2012).

 

 

Zakończone niedawno konsultacje w sprawie projektu standardów technicznych dotyczących technik zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych na rynku OTC (w obrocie pozagiełdowym) nie podlegających centralnemu clearingowi, przeprowadzone przez europejskie agencje nadzorujące rynek finansowy (ESMA, EBA i EiOPA) ujawniły poważne rozbieżności pomiędzy poglądami uczestników rynku (szczególnie tych zajmujących się przede wszystkim obrotem towarowym) z jednej strony a oczekiwaniami i zamierzeniami finansowych organów regulacyjnych z drugiej.

 

Podkategorie