"Hurtowy rynek energii elektrycznej" oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na którym prowadzony jest obrót produk­tami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym (art. 2 pkt 6 REMIT).

Zgodnie z punktem 5 preambuły REMIT, hurtowe rynki energii obejmują zarówno rynki towarowe, jak i rynki instrumentów pochodnych o istotnym znaczeniu dla rynku energii oraz dla rynku finansowego, ponieważ mechanizmy ustalania cen w obu sektorach są ze sobą wzajemnie powiązane.

Obejmują one między innymi rynki regulowane, wielostronne platformy obrotu i transakcje zawierane na rynku pozagiełdowym (over-the-counter – OTC) oraz umowy dwustronne zawierane w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem agentów.

 

 

Przykłady hurtowych rynków energii wg ACER

(katalog niewyczerpujący)

 

- rynki bilansujące dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej;

 


- rynki dnia bieżącego (intraday) lub śróddzienne (within-day) dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej;

 


- rynki dnia następnego (day-ahead) lub transakcji z dwudniowym wyprzedzeniem (two-day-ahead) dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej, łącznie z produktami realizowanymi na koniec tygodnia (week-end);

 


- rynki fizyczne dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej, włącznie z rynkami dla kontraktów forward z fizyczną dostawą oraz niestandardowych kontraktów długoterminowych;

 


- rynki zdolności transportowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego  w Unii Europejskiej.

 

 

- rynki instrumentów pochodnych dotyczących energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii, włącznie z rynkami OTC;


- rynki instrumentów pochodnych dotyczących transportu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

 

- rynki zdolności wytwórczych oraz mechanizmy wynagradzania zdolności wytwórczych (capacity remuneration mechanisms – CRM), jeżeli na takich rynkach dochodzi do hurtowego obrotu produktami energetycznymi.

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Wholesale energy market under the REMIT Regulation


 

 
 

 

 
 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.