Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Energy Market Integrity and Transparency Regulation - REMIT) weszło w życie 28 grudnia 2011 r.

 news   

 

14 March 2023

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1227/2011 and (EU) 2019/942 to improve the Union’s protection against market manipulation in the wholesale energy market)

Celem rozporządzenia jest zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii elektrycznej m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach. Rozporządzenie przewiduje m.in. rejestrację podmiotów aktywnych w obszarze hurtowego handlu energią.
Pełne wdrożenie rozporządzenia REMIT nastąpiło w niektórych obszarach poprzez nowe regulacje na poziomie ustawowym (np. w zakresie sankcji za naruszenie rozporządzenia).

Jednak rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE są aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w Państwach Członkowskich UE, bez konieczności implementacji do krajowego systemu prawnego.

REMIT nie reguluje rynku emisji (EUA, ERU, CER), ponieważ kontrakty dotyczące uprawnień do emisji nie są objęte zakresem definicji „produktów energetycznych w obrocie hurtowym" (art. 2 ust. 4 REMIT), tym niemniej, z uwagi na wzajemne powiązania wskazanych rynków, pozostaje istotny dla uczestników rynku emisji.

Szczegóły dotyczące raportowania na podstawie REMIT zobacz REMIT - Records of wholesale energy market transactions.

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Regulation No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT)


 


REMIT zakazuje obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz manipulacji rynkowych na hurtowych rynkach energii.

REMIT wymaga od uczestników rynku:
- zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym (w Polsce URE),
- raportowania informacji o transakcjach do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Europejskich (ACER) i krajowego organu regulacyjnego w celu monitorowania transakcji produktami energetycznymi w obrocie hurtowym,
- niezwłocznego zawiadamiania krajowego organu regulacyjnego w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż transakcja w zakresie produktów energetycznych w obrocie hurtowym może naruszać zakazy obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz zakaz manipulacji rynkowych,
- publikowania informacji wewnętrznych w terminowy I skuteczny sposób.

Odnotowania wymaga, iż art. 4 ust. 1 REMIT (obowiązek publikacji informacji wewnętrznych) stosuje się niezależnie od tego czy produkt energetyczny w obrocie hurtowym stanowi instrument finansowy czy nie.

 

 

 0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512  Kalendarium regulacyjne14 March 2023

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1227/2011 and (EU) 2019/942 to improve the Union’s protection against market manipulation in the wholesale energy market)

 

 

 

638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5   Dokumentacja

 

 

Wytyczne ACER

 

Questions & Answers on REMIT

  

Monitorowanie rynku bilansującego w świetle wymagań REMIT, prezentacja PSE S.A., 19 grudnia 2018 r.

 

Wybrane tezy 2 Edycji Wytycznych ACER w sprawie REMIT

 

Plotki w praktycznym stosowaniu REMIT

 

Procedury rejestracyjne REMIT – wymagania w zakresie ujawnienia struktury kapitałowej

 

Licencja europejska na hurtowy handel energią, licencja MiFID czy rejestracja na podstawie rozporządzenia REMIT – pole do analiz dla firm obrotu

 

Wybrane obowiązki implementacyjne związane z wejściem w życie rozporządzenia REMIT

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.