Stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Electricity Balancing Guideline - EBGL, art. 2 pkt 3) "usługi balansujące" oznaczają albo energię bilansujacą lub moc bilansujacą, albo oba te elementy.

 news   

 

27 września 2023 

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca WDB, DRR.WRE.744.17.2023.ŁW

Komunikat

Termin wejścia w życie zmian w WDB 14 czerwca 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego definiuje usługi bilansujące poprzez odesłanie do definicji EBGL (art. 2 pkt 43).

Zgodnie z Warunkami Dotyczącymi Bilansowania (WDB) Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w ramach procesu dobowego planowania koordynacyjnego wykorzystania zasobów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) pozyskuje usługi bilansujące w celu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE, przy uwzględnieniu występujących ograniczeń systemowych.

Sporządzony przez OSP dokument wyjaśniający do projektu z dnia 21 lutego 2023 r. Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzających II etap reformy rynku bilansującego wskazuje katalog usług bilansujących pozyskiwanych przez OSP, na które składają się:

1. energia bilansująca;

2. moce bilansujące:

Regulacja dotycząca usług systemowych innych niż wchodzące w skład mocy bilansujących, w zakresie w jakim OSP będzie je pozyskiwał, będzie zawarta w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP).

Moce bilansujące są nabywane przez OSP odrębnie dla kierunku w górę i w dół.

Usługi bilansujące świadczy Dostawca Usług Bilansujących (DUB) poprzez jednostki grafikowe (JG).

Usługi bilansujące świadczy DUB poprzez JG: 

(i) dla których posiada aktualne potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia wskazanych usług bilansujących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do WDB,

(ii) w zakresie zgodnym z parametrami JG określonymi w potwierdzeniu zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących i zawartymi w umowie przesyłania.

Wymagania techniczne dla JG świadczących usługi bilansujące określa załącznik nr 2 do WDB.

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

Balancing Services


Wymagane wielkości mocy bilansujących, określone i opublikowane przez OSP w dobie d-1 przed rozpoczęciem procesu nabywania tych mocy, podlegają aktualizacji w dobie d-1 i d w wymagających tego przypadkach, zgodnie z bieżącymi uwarunkowaniami pracy KSE. Wymagane wielkości mocy bilansujących poszczególnych typów rezerwy mocy OSP określa na podstawie zasad zawartych w WDB.   


 

                 A7236965 3186 423A B4E4 08E49F40A099   

 

 

Usługi bilansujące w zakresie mocy bilansujących OSP pozyskuje w ramach:  

  • Rynku mocy bilansujących (RMB)  
  • Zintegrowanego procesu grafikowania (ZPG)  

 

Usługi bilansujące w zakresie energii bilansującej OSP pozyskuje w ramach:

  • ZPG  
  • Europejskich platform wymiany energii bilansującej - od daty, w której OSP będzie uczestniczył w procesach operacyjnych  prowadzonych na danej platformie 

 

Spotkanie szkoleniowe - zmiany na rynku bilansującym, 10 stycznia 2024 roku, PSE S.A.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.