Emission Allowances Single Trade Agreement for the EU Scheme to uproszczony wzór umowy IETA. Zawarte w tym wzorze przepisy o potrąceniach kwot umownych budzą pewne zastrzeżenia.

Poniżej podajemy adresy stron internetowych, gdzie znajdują się aktualne teksty najczęściej używanych w zakresie handlu emisjami standardowych wzorców umów.Stopniowe otwieranie rejestrów – co aktualnie ma miejsce – może zmienić kwalifikację prawną, ze zdarzenia o charakterze ogólnym i dotyczącym wszystkich rejestrów (Przypadek Zawieszenia) na zdarzenie dotyczące poszczególnych rejestrów (Siła Wyższa).

Taka zmiana oznaczałaby z kolei wprowadzenie terminu 9 dni roboczych, po upływie których druga strona umowy miałaby prawo do odstąpienia od umowy.


Praktyka handlu uprawnieniami do emisji CO2 wykształciła trzy odmienne standardowe wzorce kontraktów: European Federation of Energy Traders ("EFET") Allowance Appendix; International Emissions Trading Association ("IETA") Master Agreement; and the Confirmation of OTC Physically Settled EUA Transactions to the 1992 International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") Master Agreement.


Jak zmiana przepisów prawa skutkująca brakiem możliwości transferu EUA wpływa na zobowiązania z umowy IETA? O ile ta niemożliwość świadczenia powstała po zawarciu umowy i dotyka tylko jednej ze stron, druga strona umowy uprawniona jest do odszkodowania.

Regulacja taka w zasadzie zrównuje w tym przypadku skutki tzw. Illegality oraz Event of Default. Warto o tym pamiętać i się odpowiednio zabezpieczyć, bowiem jest to rozwiązanie odmienne od przewidzianego np. w art. 495 polskiego kodeksu cywilnego. M.in. ze względu na to, iż ryzyko regulacji prawnych na rynku emisji jest znacznie większe niż na innych rynkach. I nie chodzi tu tylko o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. odrzucającą polski KPRU II.