Emission Allowances Single Trade Agreement for the EU Scheme to uproszczony wzór umowy IETA. Zawarte w tym wzorze przepisy o potrąceniach kwot umownych budzą pewne zastrzeżenia.

Poniżej podajemy adresy stron internetowych, gdzie znajdują się aktualne teksty najczęściej używanych w zakresie handlu emisjami standardowych wzorców umów.


Praktyka handlu uprawnieniami do emisji CO2 wykształciła trzy odmienne standardowe wzorce kontraktów: European Federation of Energy Traders ("EFET") Allowance Appendix; International Emissions Trading Association ("IETA") Master Agreement; and the Confirmation of OTC Physically Settled EUA Transactions to the 1992 International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") Master Agreement.