Poniżej podajemy adresy stron internetowych, gdzie znajdują się aktualne teksty najczęściej używanych w zakresie handlu emisjami standardowych wzorców umów.


 

IETA -  www.ieta.org

EFET – www.efet.org

ISDA – www.isda.org