Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie analizy regulaminów rynku obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (POEE GPW), zwrócenie uwagi na niektóre, wybrane obowiązki wynikające z ewentualnego przystąpienia do wskazanego rynku a także odpowiednią alokację przez podmiot starający się o uczestnictwo w Giełdzie obowiązków i odpowiedzialności związanych z przystąpieniem do Rynku Towarowego GPW w niezbędnych procedurach wewnętrznych.