Zauważyliśmy, jak się wydaje, pewien błąd w umowie IETA (Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme wersja 3.0).

 

Mianowicie definicja Delivering Party’s Replacement Cost powołuje się na punkt A(i), gdy tymczasem naszym zdaniem powinna odnosić się do sumy wyliczonej zgodnie z punktem A - bez dodatkowego „(i)”.

Kwestia jest może błaha (cóż znaczy jedna literka), lecz w tak sformalizowanej umowie jak IETA może mieć znaczenie. Sprawa dotyczy odsetek - w powołanym punkcie A(i) jest mowa o Cenie Umownej (Contract Price) i zapis czytany dosłownie odnosiłby się do „nadwyżki Ceny Umownej nad Ceną Umowną” (nielogiczność).

Kwestionowany zapis w oryginale brzmi:

“[...] calculated on an amount equal to the product of the Default Quantity and an amount equal to the excess, if any, of the price determined pursuant to paragraph (A)(i) above over the Contract Price [...]”

Naszym zdaniem dla zachowania spójności konstrukcji umowy i rzeczywistego efektu kompensacyjnego odsetki powinny się odnosić do nadwyżki Ceny Umownej nad ceną w transakcji zastępczej.

Co ciekawe, intencja taka zapisana jest jednoznacznie w analogicznej definicji w uproszczonym wzorze umowy IETA, przeznaczonym do pojedynczych transakcji (Single Trade Agreement wersja 4.0 z 2008 r.).

Jak rozwiązać ten dylemat? Cóż, wystarczyłoby zastosować prostsze i nie budzące wątpliwości rozwiązanie właśnie z Single Trade Agreement i po prostu zastąpić powyżej cytowany zapis zapisem:

“calculated on the amount determined pursuant to paragraph A above”

Bez takiej lub podobnej zmiany oryginalny zapis umowy IETA w tej części jest naszym zdaniem co najmniej niezrozumiały i może powodować trudności z wyegzekwowaniem odszkodowania przez stronę sprzedającą uprawnienia, w przypadku niesolidności partnera handlowego.


www.ochronaklimatu.com


Ten dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich. This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice.