Ustalenia zawarte w artykule upoważniają do zadania pytań – czy na gruncie polskiego systemu prawnego wybór w umowach IETA opcji polegającej na zaznaczeniu w załączniku nr 2 do umowy, że obok danej strony występuje podmiot kontrolujący, w ogóle ma sens i czy wiążą się z tym dla stron (w szczególności dla strony dokonującej wyboru takiej opcji) jakiekolwiek korzyści.