Ustalenia zawarte w artykule upoważniają do zadania pytań – czy na gruncie polskiego systemu prawnego wybór w umowach IETA opcji polegającej na zaznaczeniu w załączniku nr 2 do umowy, że obok danej strony występuje podmiot kontrolujący, w ogóle ma sens i czy wiążą się z tym dla stron (w szczególności dla strony dokonującej wyboru takiej opcji) jakiekolwiek korzyści.

Proponujemy brzmienie zapisu części II Załącznika Nr 2 do umowy ramowej IETA (Postanowienia dodatkowe) - zmiana definicji „Odpowiedniego Podmiotu („Relevant Entity”), w przypadku wprowadzenia do umowy "Podmiotu Kontrolującego".

 

Dobre bo polskie – ta zasada sprawdza się w zakresie klauzuli wyboru prawa przez polskie firmy w transakcjach zakupu lub sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w oparciu o umowy IETA.

Zauważyliśmy, jak się wydaje, pewien błąd w umowie IETA (Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme wersja 3.0).

Warto zwrócić uwagę, iż standard umowy ramowej IETA (również w najnowszej wersji Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme Version 3.0 2008) przewiduje odmienny od wynikającego z polskich przepisów sposób naliczania odsetek.