Dobre bo polskie – ta zasada sprawdza się w zakresie klauzuli wyboru prawa przez polskie firmy w transakcjach zakupu lub sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w oparciu o umowy IETA.

Zauważyliśmy, jak się wydaje, pewien błąd w umowie IETA (Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme wersja 3.0).


Jaki skutek prawny wywołuje wskazanie konkretnego rachunku w umowie sprzedaży uprawnień do emisji CO2? Czy można nie wskazać rachunku i dysponować swobodą jego wyboru w późniejszym terminie? Czy jest opłacalne posiadanie oraz wskazanie w umowie kilku rachunków?


Poszczególne opcje decyzyjne i ich skutki prawne ujęliśmy w formie tabelarycznego zastawienia.

Załączniki:
Pobierz plik (Wskazanie rachunku w rejestrze uprawnień do emisji CO2 wg standardu EFET.pdf)Wskazanie rachunku w rejestrze uprawnień do emisji CO2 wg standardu EFET[Wskazanie rachunku w rejestrze uprawnień do emisji CO2 wg standardu EFET Allowances Appendix]118 kB

Warto zwrócić uwagę, iż standard umowy ramowej IETA (również w najnowszej wersji Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme Version 3.0 2008) przewiduje odmienny od wynikającego z polskich przepisów sposób naliczania odsetek.


Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie analizy regulaminów rynku obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (POEE GPW), zwrócenie uwagi na niektóre, wybrane obowiązki wynikające z ewentualnego przystąpienia do wskazanego rynku a także odpowiednią alokację przez podmiot starający się o uczestnictwo w Giełdzie obowiązków i odpowiedzialności związanych z przystąpieniem do Rynku Towarowego GPW w niezbędnych procedurach wewnętrznych.