Regulacja holenderska


Holandia zdecydowała się rozszerzyć mechanizm reverse charge na wszystkie transakcje – włączając w to transakcje krajowe. Jak przypomnieliśmy powyżej, w mechanizmie reverse charge to nabywca EUA jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Stosownie do nowej regulacji obowiązującej w Holandii w odniesieniu do obrotu krajowego rozszerzenie to jest jednak opcjonalne.


Jak ogłosił holenderski Sekretarz Stanu ds. Finansów opodatkowanie VAT uprawnień do emisji CO2 w Holandii przenosi się ze sprzedawcy na nabywcę.

 

Natomiast stosownie do informacji zamieszczonej na stronie internetowej holenderskiej platformy Climex dla większości członków Climex wskazana zmiana zasad nie będzie miała bezpośrednich konsekwencji, ponieważ znajduje ona zastosowanie tylko do podmiotów holenderskich (którzy handlują na platformie Climex).

 

Od dnia wejścia zmian w życie podmioty te będą otrzymywać faktury bez VAT z powołaniem na mechanizm reverse charge.


Dla podmiotów spoza Holandii nic się zmienia, ponieważ wskazany mechanizm odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych był stosowany już wcześniej.

 


Wielka Brytania – stawka zerowa


Wielka Brytania zdecydowała się na zastosowanie stawki zerowej.

Pomimo tego, iż VAT nie jest już stosowany w odniesieniu do krajowych transakcji EUA w Wielkiej Brytanii, takie rozwiązanie oznacza, jak się wydaje, iż podatnicy nadal zachowują prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie kosztów powiązanych.


Do dnia 31 lipca 2009 r. transakcje krajowe w Wielkiej Brytanii były opodatkowane standardową stawką i wolne od VAT w przypadku zakupu z zagranicy przez firmę brytyjską.

 

Zgodnie z komunikatem rządowym nr 46/09, chociaż szereg różnych opcji był rozważany, stawka zerowa jest jedynym rozwiązaniem, które mogło być wprowadzone dostatecznie szybko oraz bez nadmiernego wpływu na działanie rynków.

Stawka ta będzie miała w chwili obecnej zastosowanie w Wielkiej Brytanii do EUA oraz do „jednostek wydanych na podstawie Protokołu z Kyoto”.

Komunikat wymienia, jako objęte zmianą, transakcje OTC spot, futures i opcje.

Zmiana zasad opodatkowania nie wpływa na transakcje wewnątrzwspólnotowe.

 

W komunikacie nadmieniono, iż podatek naliczony, figurujący na fakturach VAT z datą od 31 lipca 2009 r. nie będzie podlegał odliczeniu jako podatek naliczony.