Zwolnienie obrotu EUA z podatku VAT przy jednoczesnym utrzymaniu prawa do potrącenia kosztów powiązanych jest obecnie kluczowym czynnikiem utrzymania spójności rynku uprawnień do emisji CO2 w skali UE.

 

 

Media (Reuters) podały ostatnio informację, że regulator rynku finansowego w Rumunii uznał uprawnienia do emisji CO2 za instrumenty finansowe.

 

Dotychczasową praktyką w UE było – uogólniając - traktowanie obrotu EUA na rynku spot jako obrotu towarem, w odróżnieniu do np. kontraktów futures na EUA stanowiących instrument finansowy.

 

Decyzja rumuńskiego regulatora zaskoczyła rynek. Niektórzy handlowcy uznając ją za nielegalną zapowiedzieli podjęcie określonych kroków prawnych na drodze sądowej.


Wg cytowanych przez Reuters słów przedstawiciela rumuńskiej giełdy SIBEX zagraniczne firmy nie będące członkami tej giełdy nie mogą obecnie prowadzić obrotu rumuńskimi EUA. Ponadto nowa regulacja zakazuje handlu EUA rumuńskim firmom nie będącym podmiotami regulowanymi, które nie otrzymały EUA w wyniku alokacji.

 

Celem wprowadzonej w Rumunii regulacji ma być m.in. zmniejszenie niebezpieczeństwa oszustw w VAT (patrz nasze publikacje o tzw. „oszustwie karuzelowym”), ponieważ w wyniku wprowadzonej zmiany prawa obrót EUA w Rumunii będzie obecnie zwolniony z VAT.

 

Wydaje się zatem, że sytuacja coraz bardziej dojrzewa do kompleksowego uregulowania tych kwestii w skali całej Unii Europejskiej.


Dodajmy jako komentarz do powyższej informacji, iż na potrzebę podjęcia przez Komisję Europejską kompleksowych działań wskazuje także IETA w komunikacie z 11 lutego 2010 r. podnosząc, iż aby zapobiegać ostatnio odnotowanym przypadkom oszustw w VAT na rynku uprawnień do emisji CO2  potrzebna jest spójna zmiana statusu tego rynku w zakresie opodatkowania VAT. Taka zmiana może polegać na zwolnieniu obrotu uprawnieniami do emisji CO2 z podatku VAT przy jednoczesnym utrzymaniu prawa do potrącenia kosztów powiązanych.