Bilansowe (wartości niematerialne i prawne) lub pozabilansowe zakwalifikowanie uprawnień do emisji nie jest w żaden sposób związane z uznaniem uprawnień do emisji za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów podatkowych.

Kwestia księgowego ujęcia praw do emisji CO2 nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta i funkcjonują w tym zakresie rozbieżne interpretacje. Nad wypracowaniem jednolitego standardu intensywnie pracują IASB i FASB.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw do)Stanowisko KSR Nr 6/05[Stanowisko KSR Nr 6/05]230 kB