Rozporządzenie Komisji w sprawie rejestrów nie przewiduje żadnych szczególnych postanowień w sprawie przewidzianej w art. 28 dyrektywy instytucji grupowania instalacji emitujących CO2. Czy to wpływa na sposób funkcjonowania i ewentualne korzyści z poolu?

Tak – i to zasadniczo.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dlaczego pool się nie sprawdza.pdf)Dlaczego pool się nie sprawdza.pdf[ ]117 kB


Struktura poolu CO2 powinna zapewnić maksymalne korzyści wszystkim biorącym w nim udział instalacjom. Warto zadbać również o to, aby konstrukcja wzajemnych zobowiązań uczestników poolu i zarządcy była poprawna pod względem formalno-prawnym i nie powodowała problemów w przyszłości. Wiele zależy od uregulowań wynegocjowanej przez strony umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Modele rozliczeń w poolu CO2.pdf)Modele rozliczeń w poolu CO2.pdf[ ]187 kB


Art. 31 ust. 2 aktualnej ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji jest całkowicie nieudaną implementacją dyrektywy 2003/87/EC.

 

Umowa powołująca grupę instalacji (pool CO2) jest umową dość skomplikowaną i modele uzgodnione w toku negocjacji mogą się znacznie różnić. Można jednak przyjąć, iż umowy takie na ogół będą się odnosić do poniżej przedstawionych następujących zagadnień i pozycji.

 

Przedsiębiorstwa o podobnym profilu produkcji powinny rozważyć możliwość utworzenia grup, w celu bardziej sprawnego i kosztowo efektywnego zarządzania uprawnieniami do emisji CO2. Warto o tym pomyśleć już teraz, ponieważ konieczne procedury administracyjne zajmują nie mniej niż 8 miesięcy.