Struktura poolu CO2 powinna zapewnić maksymalne korzyści wszystkim biorącym w nim udział instalacjom. Warto zadbać również o to, aby konstrukcja wzajemnych zobowiązań uczestników poolu i zarządcy była poprawna pod względem formalno-prawnym i nie powodowała problemów w przyszłości. Wiele zależy od uregulowań wynegocjowanej przez strony umowy.