Komisja Europejska czeka do 3 sierpnia 2009 r. na uwagi i propozycje dotyczące założeń do projektu rozporządzenia o auctioningu uprawnień do emisji CO2. Niemcy promują i wdrażają własną koncepcję aukcji giełdowych. Niebawem okaże się, czy polskie firmy i rząd wezmą aktywny udział w wypracowaniu korzystnych (a przynajmniej nie szkodzących polskiej gospodarce) rozwiązań, czy też pozostaną w tym procesie statystami.