Oczywistym jest, iż w warunkach zwykłego obrotu gospodarczego instalacja objęta wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji może zostać zbyta – przykładowo jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (lub całe przedsiębiorstwo). Powstaje pytanie, co w takiej sytuacji dzieje się z zezwoleniem na emisję i jaki jest pod tym względem status nabywcy takiej instalacji.