Wydaje się niewiarygodne, że w konstrukcji europejskiego systemu handlu emisjami i  w jego w podstawowych założeniach doszło do tak jaskrawego – i potencjalnie obarczonego poważnymi konsekwencjami – błędu prawnego.

 

Spróbujmy zatem przeanalizować, jakie mogą być potencjalne dalsze scenariusze prawne wywołane wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. w sprawie T‑183/07 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.