Operatorzy instalacji objętych systemem handlu emisjami (EU ETS) są klasyfikowani na podstawie dyrektywy MiFID II przez firmy inwestycyjne oraz platformy obrotu jako kategoria odrębna od instytucji finansowych a także innych przedsiębiorstw obrotu.

Dyrektywa MiFID II zwalnia w artykule 2 ust. 1 lit. e) operatorów instalacji EU ETS z wymagań tej dyrektywy, co oznacza, iż nie podlegają oni związanym z tym regulacjom sektora finansowego.

Mifid2-zwolnienie-operatorzy-instalacji-EUETS

Z omawianego zwolnienia według dyrektywy MiFID II mogą skorzystać operatorzy zobowiązani do rozliczenia uprawnień do emisji na podstawie dyrektywy 2003/87/WE (dyrektywa EU ETS).

Przedmiotowe zwolnienie jest nowością w stosunku do regulacji dyrektywy MiFID I i jest związane z zaklasyfikowaniem uprawnień do emisji od 3 stycznia 2017 r. jako instrumentów finansowych.

Korzystanie z omawianego zwolnienia podlega jednakże istotnym ograniczeniom, które muszą być przestrzegane przez operatorów instalacji. 

Dyrektywa MiFID II zakazuje operatorom instalacji EU ETS w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji:

- wykonywania zleceń klientów a także wykonywania innych usług inwestycyjnych,

- wykonywania działalności inwestycyjnej innej niż obrót na własny rachunek.

Operatorzy instalacji korzystający ze zwolnienia z MiFID II nie mogą także stosować algorytmicznych technik obrotu o wysokiej częstotliwości (HFT).

Omawiane zwolnienie obejmuje rynek spotowy i nie może być wykorzystywane do obrotu w zakresie istrumentów pochodnych wykorzystujących uprawnienia emisji jako instrument bazowy (derywatów emisyjnych). O ile jednak operator instalacji EU ETS spełni warunki dla objęcia zwolnieniem z MiFID II dla działalności pomocniczej, będzie mógł skorzystać z kumulacji zwolnień.

Inny potencjalny problem w stosunku do dotychczasowej praktyki, który może spotkać pod rządami MiFID II operatorów instalacji EU ETS to transakcja polegająca na sprzedaży uprawnień do emisji (np. w celu finansowania) z zamiarem późniejszego odkupu.

Mając na uwadze zmieniony przez MiFID II status EUA (zaklasyfikowanie uprawnień do emisji jako instrument finansowy) udział operatora instalacji w takiej transakcji pociąga moim zdaniem za sobą ryzyko uznania przez organy nadzoru finansowego, iż operator instalacji jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu instrumentami finansowymi, co wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia MiFID.

Wydaje się relatywnie pewne, iż operator EU ETS nie będzie mógł w ramach omawianego zwolnienia angażować się w działalność spekulacyjną na rynku emisji ponieważ taki obrót - nakierowany na osiągnięcie zysku a nie na działalność hedgingową - nie jest objęty dostępnym zwolnieniem.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.