Jest teoretycznie możliwe, iż konsument ciepła nie objęty systemem handlu emisjami stanie się uczestnikiem EU ETS i vice versa. Skutki prawne takich zmian w zakresie alokacji uprawnień dla producenta ciepłą dostarczającego ciepło do ww. konsumenta zostały wyjaśnione we wskazówkach opublikowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.

 


Aby polskie weto w sprawie projektu Mapy Drogowej dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 r. było konstruktywne powinno być obudowane alternatywnymi propozycjami zabezpieczającymi interes polskiej gospodarki a jednocześnie trudnymi do odrzucenia przez drugą stronę w świetle jej dotychczasowej argumentacji (przynajmniej tej medialnej).

 

Czy to jest możliwe bez wywracania Mapy Drogowej, od której przecież pozostałe 26 państw członkowskich UE nie odstąpi, tylko dlatego, że Mapa się w Polsce nie podoba? Otóż takie możliwości istnieją i w zasadzie to dziwne jest tylko to, dlaczego do tej pory nikt takich rozwiązań w ogóle nie rozważa.

 

Aby polskie przedsiębiorstwa mogły skorzystać z unijnej rezerwy uprawnień do emisji dla nowych lub rozbudowywanych instalacji potrzebna jest pilna nowelizacja przepisów. To samo dotyczy możliwości zakupu w 2012 r. uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego na polskiej platformie aukcyjnej.

 


Nie należy się raczej oczekiwać aby Polska w pojedynkę była w stanie przez dłuższy czas blokować wspólne zamierzenia pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie długoterminowej polityki ochrony klimatu.

Jeżeli tak, to przyjrzyjmy się czego można się spodziewać się w najbliższym czasie w tym zakresie.

 

 

EBI deklaruje, iż nie ma określonej strategii i docelowej ceny w prowadzonym procesie monetyzacji uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego z tzw. rezerwy NER 300. Celem Banku jest zminimalizowanie wpływu tego procesu na rynek EUA. Czy te założenia się spełnią, wobec napływu na rynek w ciągu najbliższych 10 miesięcy dodatkowych 20 milionów uprawnień trzeciego okresu rozliczeniowego miesięcznie, okaże się wkrótce.