Pakiet klimatyczny a komitologia – niedoświadczeni mają niewielkie szanse

Pakiet klimatyczny a komitologia – niedoświadczeni mają niewielkie szanse


Wady procedury legislacyjnej tzw. „komitologii” pozwalają postawić pytanie, czy komitologia jest sposobem na rozwiązanie problemów, czy też problemem sama w sobie.


Niedoskonałości tego specyficznego dla Unii Europejskiej zjawiska legislacyjnego uwypuklają się szczególnie w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich, które na szczeblu krajowym dopiero wypracowują odpowiednie a związane z komitologią procedury, zasoby oraz doświadczenie.


Biorąc pod uwagę rolę, jaką komitologia odgrywa w procesie ustalenia kluczowych dla funkcjonowania pakietu klimatycznego aktów prawnych, paradoksalna teza wynikająca z nowych badań empirycznych to, iż największym, ukrytym problemem funkcjonowania komitologii dla nowych Państw Członkowskich Unii może być fakt, że z ich strony nikt w tym zakresie problemów na ogół nie zgłasza.


Przyjrzyjmy się zatem szczegółom.