Jak wynika ze wspomnianego na wstępie listu EBI do IETA, EBI jest w pełni gotowy do rozpoczęcia procesu monetyzacji a aktualnie procedura jest wstrzymana do czasu przekazania uprawnień do emisji na rachunek EBI przez Komisję Europejską. Termin tego przekazania zależy od decyzji Komisji (oraz od ukazania się noweli rozporządzenia rejestrowego, co oczekiwane jest w najbliższym czasie).

 

Bank zamierza sprzedawać uprawnienia do emisji w procesie monetyzacji na bazie bezpośrednich kontraktów wynegocjowanych OTC z odpowiednią liczbą wiarygodnych kontrahentów z wykorzystaniem dokumentacji umownej ISDA. Negocjacje w tym zakresie już się zakończyły.

Ponadto w drodze przetargu publicznego Bank dokonał wyboru giełd ICE ECX oraz EEX i aktualnie prowadzi negocjacje w sprawie warunków członkostwa. W wyniku tego procesu kanały sprzedażowe EBI w procesie monetyzacji poszerzą się o możliwość bezpośredniej sprzedaży EUA na ww. giełdach, giełdowego clearingu transakcji przeprowadzonych na zasadzie OTC oraz, w dalszym etapie, również aukcji.

 

W pierwszej kolejności uprawnienia będą sprzedawane OTC, w następnym etapie na giełdzie.